Bokhistorikern Alberto Manguel om:

 

Läsande

 

”Det finns en idé om att böckerna håller dig borta från det riktiga livet, men det är egentligen tvärtom, att genom böckerna närmar du dig livet. De lär dig att reflektera över tillvaron. Så att du inte behöver leva utan att se livet.”

 

”Andelen läsare som jag verkligen skulle kalla för läsare är mycket liten. Visst, det finns många som kan tyda alfabetet eller läsa igenom en kort roman. Men få av dem har fått lära sig att de kan finna sig själva i böckerna, att de kan hitta frön till sina livsfrågor.”

 

”De läsande är en elit. Men en elit som vem som helst kan tillhöra. du måste bara ha modet att gå emot det samhället tycker är viktigt. I dag har intellektuell verksamhet blivit något som hör fritiden till.”

 

”Vi kommer till världen med nyfikenhet, kreativitet, redskap för att avtäcka och upptäcka världen. Sen måste vi lära oss att bli dumma, för annars skulle vi inte konsumera som vi gör.”

   

Bibliotek

 

”Ett bibliotek är ett utrymme som är för litet för de böcker man behöver plats för.” 

 

”Det som gör ett bibliotek till en spegelbild av dess ägare är inte bara valet av själva titlarna utan också det nät av associationer som valet antyder. Om varje bibliotek i någon mening ger en spegelbild av sina läsare är det också en bild av vad vi inte är och inte kan vara. Frånvarons tyngd är ett lika stort inslag i alla bibliotek som ordningens och utrymmets begränsning.”

 

”Alla bibliotek är resultat av fynd: Jag har funnit böckerna, jag har funnit platsen där jag bevarar dem. Jag har funnit stillheten, glädjen och insikten när jag läser dem. Vad är det då jag sökte? Tröst kanske. Kanske tröst.”