Musiken

Musik har alltid haft stor betydelse i mitt liv. Musiken är balsam för själen och bär ofta med sig ett själens språk. Man finner tröst, glädje, tilltal och skönhet i musik. I nio år, 1995-2004, så hade jag förmånen att få göra ett radioprogram på Radio X som sedan kom att heta Radio Extrem, programmet hette Rock and akt. Mitt uppdrag var att presentera musik (kristen), musik från alla olika riktningar. 

Här i musiken så ska du få ta del av artiklar om artister och reflektioner omkring musik.

Stå upp och gå ner till musikerns hus.

Där skall jag låta dig höra mina toner.

Då gick jag ner till musikerns hus och såg

hur musikern komponerade med sitt intstrument.

Men musiken som han höll på komponerade

misslyckades.

Då började han om och gjorde av tonerna en ny musik

så som han ville ha den.