Psalm 23 är kanske den mäst kända psalmen av alla som vi har i vår Bibel. Psalmen är Herdens röst som talar till oss. Henrik Asplunds bilder illustrerar de refelktioner jag har kring det som Herden säger i denna psalm.

En fin gåvobok.

 


Johannesevangeliet är en berättelse om hur Jesus  möter den vanliga, enkla människan. Hur Jesus tog människor på allvar, deras sorger tvivel, sjukdomar, fruktan och utsatthet. Johannes berättar om hur de som kände utanförskap, ensamhet och rädsla mötte Jesus, som tog sig tid att samtala med dem, också i skydd av nattens mörker. Jesus är den som kan lära oss hur vi ska möta varandra, livet och döden.

 

 

 

 

 

 

En bonde efter Guds hjärta

Gud söker efter bönderna idag. Han söker dem för att han i den tid som nu är vill ha gemenskap med dem. I Bibeln berättas om bönder, hur de har levt, hur de har handlat

i sin tid, deras gemenskap och tillit till Gud, deras otro och högmod, fall och upprättelse. Gud känner bönderna deras liv och arbete. Han vill dem väl, han vill samarbeta med em och leda dem i deras uppdrag att vara bönder. Han vill forma dem till bönder efter sitt hjärta.

 

 

 

Jeremia min broder

 

Vem är profet? Kan man profeterautan att vara profet? Är alla profeter som profeterar? Är alla som omtalas som profeter verkligen profeter? Profetens liv är speciellt. Livet, buskapet och tjänsten blir så ett med personen. Men hur är det att vara profet och vad kämpar profeten med i sitt liv? Jeremia min broder vill lyfta fram och beskriva profeten och profetens liv, tjänst och kamp.

 

 

 

Bonden en Guds hjälte

Det är mycket märkligt hur boken, Bonden – en Guds hjälte, kom till. Jag hade under ett par år studerat Bibeln från pärm till pärm för att se vad den säger om bonden och jordbruk. Under samma period så hade jag bibelstudier om mina upptäckter för bönderna på våra samlingar. I oktober 2011 så började jag se att det finns en helhet kring det jag undervisat om och så började jag sätta ihop och skriva till och arbeta med de texter jag hade. Snart stod boken färdig.

Det som fascinerade mig var att jordbruk är något som genomsyrar hela Bibeln. Man kan riktigt känna hur skriften doftar av landsbygdens alla härliga dofter. Bibeln berättar från pärm till pärm med vilken glädje och omsorg Gud ser på bonden. Med boken vill jag lyfta fram och beskriva vad Bibeln har att säga om bonden, hans liv och uppdrag.

 

Job, min vän är en bok som handlar om upptäckten av en annan bok. Job, som vi möter i Gamla Testamentet fick vara med om många mörka upplevelser under sin livsresa, en del såsmärtsamma att man kan uppleva hans liv mera som en uppdiktad historia än som en verklig händelse.

Men väljer vi att sätta oss ner yillsammans med Job på hans askhög och tränga oss in i hans berättelse så upptäcker vi att hans liv inte bara är en fantastisk historia, vi kan också känna igen oss i många av hans erfarenheter. Job blir en vän som man gärna vill ha med sig på resan som kallas livet.