Varför får man kärlek till en viss yrkesgrupp? Varför får man ett sådant intresse av dem och varför umgås man mycket med dem? Av någon anledning har Gud satt ner en kärlek i mitt hjärta till bönderna och deras liv och situation.

När jag 2011 besökte Sverige och en helg var tillsamman med jordbrukarna och undervisade lite grann om vad Bibeln säger om bonden och jordbruket så blev jag deras "Bondepastorn".

Här får du ta del av sådant som har med bonden, gården och lantlivet att göra.

Det är mycket märkligt hur boken, Bonden – en Guds hjälte, kom till. Jag hade under ett par år studerat Bibeln från pärm till pärm för att se vad den säger om bonden och jordbruk. Under samma period så hade jag bibelstudier om mina upptäckter för bönderna på våra samlingar. I oktober 2011 så började jag se att det finns en helhet kring det jag undervisat om och så började jag sätta ihop och skriva till och arbeta med de texter jag hade. Snart stod boken färdig.

Det som fascinerade mig var att jordbruk är något som genomsyrar hela Bibeln. Man kan riktigt känna hur skriften doftar av landsbygdens alla härliga dofter. Bibeln berättar från pärm till pärm med vilken glädje och omsorg Gud ser på bonden. Med boken vill jag lyfta fram och beskriva vad Bibeln har att säga om bonden, hans liv och uppdrag.

Angus Buchan är en tuff bonde och en vilde i tron bosatt i Sydafrika med skotska rötter. På hans gård Shalom finns en kyrka, ett barnhem och mycket annat. Här kan de se en dokumentär om hans liv.

 

Angus Buchan är bonden i Sydafrika som fått vara med om många märkliga saker som bonde. När torkan är på väg att förstöra all skörd ber han Gud om regn och regn kommer. När en skogsbrand är på väg att förstöra hans och andras skogar ber han Gud om regn och regn kommer. han öppnar en ett barnhem för föräldralösa barn på sin farm, han bygger en kyrka på farmen och han får se ekonomiska under. Han är med och uppväcker döda och har stora kampanjer. En gripande och berörande biografi.

 

 

En andaktsbok av Angus som uppmuntrar och vägleder för varje dag...

 

 

 

Angus bok som han skrev efter sin hjärtinfarkt 2010. En bok där han delar med sig av sitt liv. Han berättar om sina kampanjer, om att vara far och farfar, om att bli gammal, om att vara andkig far, vikten att ta hand om familjen och ha god relation till barnen osv.

En stundom riktigt uppmuntrande och uppbyggande och otrolig bok att läsa.