Frank Mangs 1897-1994

Frank Mangs var den största evangelist som norden har haft. Han var född och uppvuxen på Ståbacka i Närpes. Som ung efter en lång kamp kom han till tro och efter ytterligare brottning med Gud så blev han klar över att hans uppdrag var evangelistens. Hans arbete kom att föra honom över hela norden och till Amerika och han fick vara med om stora väckelser.

Han är en person som har berört och fortfarande berör många med sina böcker och skrifter. Hans självbiografiska serie Högst Personligt är något av det naknaste och ärligaste i bigrafiväg man kan läsa av en predikant.

 

Här får du höra Frank Mangs själv tala.

Frank Mangs Center i Närpes finns på den plats där Frank Mangs föddes. Centret vill bevara det väckelsearv som Frank gav och föra det vidare. En vacker plats, en levande plats. Se den här filmen från centret.

Du kan även besöka Frank Mangs Centers hemsida och se vad som händer och sker där, frankmangscenter.fi.

Frank Mangs

Högst Personligt I-III

Det är uppbyggande, andligt givande och själavårdande att läsa evangelisten Frank Mangs självbiografiska böcker. Han var ju nästan åttio år då hans skrev dem i slutet av sjuttiotalet. Det är en gammal man som i över 60 år har tjänat sin Herre i norden och Amerika, som delar med sig av framgångar, depression, tvivel och andliga sanningar. Han gör det enkelt lättfattligt, intressant och humoristiskt. Han berättar om kampen med sin personlighet, kampen med andlig falskhet, priset han betalt för sin gärning men också om den sång som nu på äldre dagar sjunger i hans inre. Sången av Livets helige Ande.

Än en gång en givande och fascinerande läsning.