Söndrad

 

När jag skulle tala

gick orden sönder

(i min mun)

tankarna

fick inte fäste någonstans

längst inne i dunklet

måste jag välja mitt liv

nere i djupet

måste jag välja min väg.

Jag blev människa

under min vandring

i ångestens trädgårdar

mina tårar blev min mat

dag och natt

tills jag kunde se

utanförskapets dolda motiv.

                                                        Nadde