R S Thomas

R. S. Thomas (1913-2000) måste vara vår tidsmärkligaste diktare. Hans poesi har formats under en lång tid då han har varit verksam som anglikansk präst på olika håll i Wales, företrädesvis i höglandets glesbygder och avlägsna kusttrakter, vilkas karga skönhet återspeglas i hans poesi med stark kärlek. Lika naket som landskapet är, lika naken är hans poesi.

Den erfarenhet han fått av de walesiska böndernas hårda levnadsvillkor har präglat hans mörka samhällssyn som emellanåt går över i en allmän civilisationskritik.

Hans mogna diktning känns igen för sin intensiva filosofiska och teologiska jakobskamp. De stora frågorna i tillvaron, lidandet i världen och Guds tystnad bryts och bänds som i ett stor stenbrott.

En tystnad råder i vårt inre

När vårt liv är som bäst

inom hörhåll för den tystnad

vi kallar Gud. Det är psalmistens

djup som ropar till djup,

det bottenlösa hav som armadan

av våra tankar färdas över

utan att någonsin nå fram.

 

Det är en närvaro

vars gränser är våra gränser,

som kallar oss ut över våra egna

bråddjup. Vad kan vi göra annat

än nalkas denna allstädesnärvaro

genom att förbli i stillhet?

Ronald Stuart Thomas språk var engelska, men han kom i yngre år att ägna hela sin fritid åt att lära sig kymriska, Europas äldsta litteraturspråk. Han skrev poesi på engelska men ett par självbiografiska prosaböcker avfattade han på kymriska samt självbiografin Neb som betyder Ingen.

Thomas var också en passionerad fågelskådare under hela sitt liv. En passion som tog honom på resor till Norge, Spanien och Alaska. I yttre mening så skedde inte så mycket i Thomas liv. Han hade ett långt lyckligt äktenskap som tog slut då hustrun Mildred E. Eldrige dog 1991. Han var målarinna. De hade en son och så hade han fågelskådningen.

Inom denna långa magra präst så pågick en existentiell kamp och brottning med livsfrågorna. Utanför honom pågick också en kamp för att rädda det walesiska språket och kulturen som hotades av engelskan.