Diktens landskap

 

Diktens landskap är hjärtat,

hjärtat längtar, vandrar, lider,

och gläds åt diktens ton,

går i mörker, går i ljus

skälver, vid diktens djupa jord.

Diktens landskap är själen,

själen är ibland av bojor fängslad

och gläds åt diktens renhet,

själens land, stillhet och ro

skälver, vid diktens eviga ord. 

 

                                                           Nadde