Francis Thompson

Francis Thompson föddes 1859 var ensam och oälskad som barn och misslyckades senare i tur och ordning med att bli katolsk präst, läkare (som sin far) och soldat. Han hamnade i London där han irrade omkring tills ett kristet par upptäckte hans poetiska talang och räddade honom.

Under dessa år hade han haft en känsla av att vara både förföljare och förföljd på samma gång, och han uttryckte det som mest vältaligt i sin dikt The Hound of Heaven, ”Himlens jakthund”. Så här börjar den:

Jag flydde genom nätter, genom dagar.

Jag flydde genom årens valv.

Jag flydde genom själens labyrinter från hans ansikte;

tårefyllda dagar och dagar som ekade av skratt.

Uppför hoppets branter sprang jag,

och rusade, i ständig brådska, med fruktans mörka avgrundsdjup.

Bort från de starka fötter som följde,

följde efter, men utan att förtaga sig,

med oförtruten rytm, väl avvägd takt och kunglig envishet.

Och rösten som jag hörde ljöd trängre än stegen:

”Allt ska svika den som sviker mig.”

Till en början tyckte R. M. Gautrey att diktens titel var opassande. Han frågade sig själv om det verkligen gick för sig att likna Gud vid en hund. Men han kom fram till att det finns både bra hundar och dåliga hundar. Collien, som vandrar i de skotska högländerna och letar efter bortsprungna får, är ett exempel på en ras som förtjänar beundran. Gautrey lade också märke till att temat med vallhundar (eller snarare herdar) som sökte efter får finns med i både Gamla och Nya testamentet.

Gautrey delar in Thompsons dikt i fem strofer. Den första kallar han för ”Själens flykt”, eftersom poeten ser det som att han är på flykt undan lärjungaskapets krav. Den andra är ”Själens sökande”, där själen söker tillfredställelse överallt men inte finner det någonstans. Den tredje strofen kallar han ”Själens återvändsgränd”, eftersom han har kommit fram till att livet utan Gud är meningslöst. I den fjärde strofen, ”Själens fängslande”, kapitulerar han slutligen inför Kristi kärlek. Kristus talar till honom:

Ack, du visste icke, hur lite du förtjänar kärleken!

Vem finns som älska kan en sådan usling förutom jag, och endast jag?

Genom varje strof hör vi hur den ”väldige älskarens” steg närmar sig, tills jakten slutligen är över:

Det jag tog ifrån dig tog jag ej för att skada dig,

Men för att du må söka allt du söker i Min famn…

Stig upp, grip handen Min, och kom!

Francis Thompson satte ord på det som är verklighet för alla kristna och som utan tvekan har varit en verklighet i mitt liv.

”The Hound of Heaven” och ”Ode to the Setting Sun” är två av de mest kända dikterna av Francis Thompson.  Han dog 1907.