JORDBRUKAREN – (EGYPTENS) SLAV                                                             (9.10 2010)

2 Mos. 2:23-24

”Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan…”

Det här är direkt som skrivet om jordbrukarna i vår tid. Tidigare har det kunnat ha ett lagom jordbruk, försörja sig och sin familj. Men mer och mer så har jordbrukarna blivit slavar under en hel del paragrafer och bestämmelser och får stå till svars för många saker på ett orättvist sätt. Jordbrukaren är som Israels folk slav i Egypten.

I dag ropar jordbrukare i förtvivlan till Gud – BEFRIA OSS!

Gud hör deras bön!  2 Mos. 3:7-8

Det kommer en befrielsens dag för jordbrukarna, precis som för Israelerna. Men det tog tid, vägen var svår, fylld av faror, förföljelse, plågor men också beskydd, såsom det var för Israels folk då det började sin vandring ut från Egypten.

5 Mos. 24:19-22, Ord.boken. 11:26

Här får vi läsa om fria jordbrukare, glada jordbrukare, men Gud har något viktigt att säga dem. När de väl är fria så: ”HÄMNAS INTE, NI SKA GE!”

Då ni skördar, ge till den behövande. Man kan tänka sig, som det stod i Ordspråksboken, att det kommer en tid, en framtid, då bonden får sälja, ska sälja, och det går åt det han odlar. Men det finns det som inte kan köpa – ge åt dem.

v. 22 Kom ihåg! Ni var slavar i ”Egyptens” land. Det ska komma tid då jordbrukaren talar om att han var slav i Egyptens land.

Nu i dag talar ni som slavar i ”Egyptens” land. Ni är slavar under de stora handelskedjorna, ni är slavar under Finlands lag (vissa dåliga lagar), bidragslagen, ni är slavar under EU lagar. NI BEHANDLAS ILLA, ni är slavar som arbetar för dåligt betalt eller ingenting.

Men..

Gud hör jordbrukarnas förtvivlande rop och den dagen skall komma då jordbrukarna blir fria, precis som Bibelns text här beskriver. (5 Mos. 24:19-22)(vi får hoppas att det inte handlar om ett par hundra år som det gjorde för Israelerna innan de blev fria, utan snart för er jordbruk-are.)

Men då jordbrukarna har blivit fria, får sälja, så får de inte hämnas. Hämnas inte på förtryckarna, lämna det till Herren. Sälj det ni kan sälja, ge åt dem som är utan.

(nadde.fi, växthuset, där kan ni läsa det jag sagt vid dessa tillfällen)