VÄLSIGNA JORDEN

5 Mos. 28:1, 4-6, 7-8, 11-12a

”Om du lyssnar till Herren, din Guds röst, genom att noggrant följa hans bud/ord..

Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till Herrens, din Guds röst.” v. 1-2

Lydnad leder till välsignelse.

Gud vill att vi skall lyssna till honom, leva med honom, han vill välsigna ditt hus och din gård, så att du kan bära med dig den välsignelsen vidare till andra.

Då vi läser i Bibeln (GT) om då Gud välsignar så är det en central livsrealitet för dem han riktar sig till. Det är hela tiden ett positivt uttryck för Skaparens nåd och godhet i förhållande till hans skapelse.

Välsignelse innehåller:

                      Vad Gud ger

                      Vad Gud gör

                      Hans kärlek (till oss)

                      Hans allmakt

 

Välsignelse är ett omfattande begrepp som innehåller både det andliga och det materiella. När Gud välsignar dig, när vi kan välsigna varandra, så berör det din gård med åkrar, djur, skog och maskiner osv. men också dig som person och din familj. När Gud välsignar så innesluter han hela skapelsen.

Välsigna betyder ”att tala väl om”.

Då jag välsignar er ”talar jag väl om” och det för att Gud är välsignelsens källa och ursprung och han har hela tiden ”talat väl om” dig och ditt jordbruk och din gård.

När Gud skapade vår värld så står det ”och Gud såg att det var gott”.

Efter varje dag sa Gud att det var gott, men tre gånger under den tid då han skapade och formade så välsignade han, ”och Gud välsignade dem” står det. V. 22, 28, 2:3.

 

I NT får vi lära oss mer djuptgående vad vi har i välsignelsen. I APG. 3:36 står det,

”..han har sänt honom, Jesus, för att välsigna er…”

I Jesus har vi fått enormt mycket. Då vi välsignar varandra så ger vi så enormt mycket av Jesus åt varandra.

Välsignelse innehåller:

                      Nåd

                      Frälsning

                      Rättfärdighet

                      Frid

                      Allt vi har i Kristus

 

När vi välsignar varandra och när vi välsignar varandras och andras gårdar, så ställer vi till förträt och elände för de onda krafter som vill förstöra och förgöra. För de gårdar som välsignas blir Guds egendom och finns under hans beskydd.

 

                                            (Kristna Bönder samling 20.2 2010)