Tre ord för bonden

Jag vill ge er i dag tre ord som jag tror är ord från Herren till jordbrukare i dag och för den här tiden som är vår tid och den tid vi lever i.

Jesaja 28:23-29

”Ty hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet.” v. 26

”Också detta kommer från Herren Sebaot, underbar i råd och stor i vishet.” v.29

Låt oss sätta grunden såsom profeten Jesaja gör. Det är Gud som här lärt och undervisat människan hur hon skall bruka jorden. (Jorden är viktig för Gud, jorden är viktig för människans existens, därför tror jag att den Onde alltid har som mål att förgöra bonden och förbanna jorden, om man kan använda det uttrycket. Bonden har genom historien förtryckts och lidit, slagits och misshandlats, för att han brukar jorden.)

Adam sattes av Gud att bo i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. (1 Mos. 2:15)

Trots att jorden blev ”förbannad” en gång, konsekvensen av syndafallet (1 Mos. 3:17-19), så skulle människan, ”Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever”, skall människan leva av jorden. Och Gud själv undervisade människan i jordbruk och djurhållning enligt profeten Jesaja. Därför läser vi också om att Adam och Evas söner, Abel var herde och Kain åkerbrukare. Patriarkerna (Abraham, Isak och Jakob) bedrev jordbruk vis sidan av boskapsskötsel. (1 Mos. 22:12, Isak).

När ISRAELS FOLK sedan blev utlovade det utlovade landet, så stod jordbruk högst på agendan, jordbruk som Herren skulle välsigna. När de sedan fick det landet så började de med jordbruk trots att det var deras svagaste del, men de lärde sig av Kananéerna jordbruk och fruktodling. Senare kom också fisket in, Jesu lärjungar var fiskare. Idealet blev för israelen ett ostört lantliv ”under sin vinstock och sitt fikonträd.” (1 Kung. 4:24-25, Mika 4:4)

Vi ska nu stanna upp och inför Herrens ord till Israels folk då de fått sitt land. Ord som Herren talade till dem då men som jag tror han talar till oss i dag.

5 Mos. 11:14, 12-18

v. 12 ”Det är ett land/åker som Herren, din Gud, vårdar sig om. Ständigt vilar Herrens, din Guds, ögon på det, från årets början till årets slut.”

Det här är ett ord för jordbrukaren idag. Djävulens strategi är att utplåna jordbrukaren som är Guds medarbetare, och han gör det genom att förtrycka och sprida ut lögner om och kring jordbrukaren, jordbruk, mat, stöd och annat som berör bonden och jordbruket. Men jordbrukaren kan här läsa hur Gud ser på hans åkrar, och att jordbrukaren har Gud på sin sida. Djävulen bär ett intresse av att skapa svält i vår värld, Gud har intresse av att ge mat åt vår värld.

Profetian från 1999:  

”Jag kallar ut er att fylla upp lador med säd utöver världen, så att de kan ge mat åt människorna. Ni skall få betjäna nationerna där ni bor.”  

Nu kommer jag till det första av de tre orden: VAR UTHÅLLIGA ”ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja” står det i Hebr. 10:36

v. 13 Lyssna på buden =  Guds ord, tjäna honom = med din gård, ditt liv, varandra, hjärta och själ = hela vårt väsen, person. Fokus ligger på Herren själv. Då välsignas det som odlas och djuren. (v. 14-15)

v. 16 förförda = det Gud har sagt är det väsentliga, vad han vill med oss är det väsentliga, vad stat och kommun och andra säger inte det väsentliga. Bonden har i uppdrag att bevara sitt hjärta inför Herren, det finns så mycket och så många som vill förföra bonden.

Men jag ser också hur människorna i vårt land förförs av falska påståenden och tal om vårt lands jordbruk. Att det är dyrt, olönsamt, produceras för mycket osv.  de förblindas så att de inte kan se vikten av vårt lands jordbruk. Ännu då jag var barn så fanns det lager för eventuella kristider. Folket hade lärt sig det efter kriget 1917-18, då det var matbrist, vikten av att lagra upp. (man förstorade ju också åkerarealerna efter det.) Därför tror jag att vårt land och vårt folk klarade sig bättre när det blev en ny stor kris, ett nytt krig 1939 och 1940 och framåt. Men hur är det i dag om det blir en kris, i vårt sårbara samhälle. Vi har sett vad vulkanaska kan göra.

Här är det andra av de tre orden: STÅ FASTA ”genom att stå fasta skall ni vinna” (era själar) skriver Lukas i 21:19.

v. 18 ”er hand” = jag ser en bild av en hand som håller i plogen och välsignar jorden där den plogar upp fåran. Jag ser en bild av en hand som gripit tag om traktorratten för att ge sig ut på åkrarna. Det finns mycket vi inte förstår. Vi vet inget om framtiden. Men jag tror att Gud talar till var och en av oss. Det är intressant hur Gud talar till jordbrukare över hela världen, hur han vill samla oss, Österbottningar, till gemenskap med varandra och med honom.

Pannan = ditt förstånd vet vad du ska göra, men ditt förstånd bör vara inslutet/omslutet av Gud, välsigna ditt förstånd och sinne. (2 Mos. 13:9) Gud vill tala till oss. Gud vill visa dig i dag, i morgon och framöver vad vi ska göra. Vi kan inte blicka ut över hela fältet och se och förstå, men vi kan se våra egna åkrar, som Gud vill välsigna, och vår del av landet och vårt land.

Mitt sista ord av de tre är: VÄNTA TÅLIGT ”vänta tåligt, bröder, tills Herren kommer” Jakobs brev 5:7

                                                             (Kristna Bönder samling 8.5 2010)