Bonden Clarence Jordan

Clarence Jordan föddes den 29 juni 1912. Han växte upp i en vanlig vit amerikansk familj som var kyrkligt aktiva. 1929 började han sina studier på Georgia State College of Agriculture som var på University of Georgia in Athens. Från unga år hade Clarence varit bekymrad över den rasism och ekonomiska orättvisa som fanns i landet och som fanns i hans egen kyrka. Han ville gärna förbättra villkoren för arrendatorerna genom vetenskapliga odlingstekniker och därför började han studera agrologi och tog sin examen 1933.

Han hann också gå med med i ROTC (Reserve officers training corps) under studietiden och det var en sommar dag 1933 då han satt på sin häst i full mundering och skulle utnämnas till andre löjtnant, som han satt och memorerade skriften och Jesu bergspredikan, och kom till orden ”älska dina fiender” (Matt. 5:44), som han beslöt sig för att lämna det millitära och bli predikant. När ceremonin var över den dagen tog han farväl av det millitära. Han beslöt sig för att börja studera på Southern Baptist Theological Seminary. Han var mycket intresserad av Nya Testamentets grekiska och som tjugosexåring doktorerade han.  På Southern Baptist Theological Seminary berättar man att det var något speciellt med Clarence Jordan. När han 1938 hade doktorerat i Nya Testamentet så var han inställd på att göra, vad det än var, som Gud kallade honom till.

Under studietiden mötte Clarence Florence Kroeger och i juli 1936 gifte de sig.

Clarence som fått uppleva den stora börskraschen, depressionen efter den, arbetslöshet, fattigdom och rasism var övertygad om att roten till alltihopa främst var andlig men också ekonomisk girighet. Det var också en av orsakerna till att han började studera teologi.

1941 träffade Clarence och Florence missionärsparet Martin och Mabel England som också älskade Skriften lika mycket som Clarence och Florence gjorde. De båda paren ville gärna leva det liv som Jesus talade om i sin Bergspredikan. Tillsammans började de drömma om Koinonia Farm. Sommaren 1942 hittade de en gård på 440 tunnland och då blev deras dröm verklighet och de grundade Koinonia Farm.

På Koinonia Farm så tog man strid mot rascism och förtryck. Man hjälpte de svarta och böjde sig inte för Ku Klux Klans hot. Man odlade och hade djur och folk började komma till farmen för att hjälpa till och lära sig att leva och leva ut det Jesus lärde i sin Bergspredikan.  

Cotton Patch serien

I slutet av 1960-talet avtog striderna gradvis och Jordan vände alltmer sin energi till tal och skrift. Bland  annat skrev han de välkända Cotton Patch serien, jordnära översättningar av NT:s skrifter. Jordan trodde att det var nödvändigt att inte bara översätta enstaka ord och fraser, utan även mot bakgrund av Skriftens innehåll. Således blev Paulus brev till Efesierna, ”Brevet till de kristna i Birmingham. Hans översättning av Ef. 2:11-13 är typiskt:

”Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var negrer som kallades ”niggers” av tanklösa vita kyrkomedlemmar, var på ni hamnade utanför den kristna gemenskapen, man förnekade era rättigheter som andra troende har, och ni behandlas som om evangeliet inte gäller er, hopplös och av Gud övergiven i världen. Men nu har ni, på grund av Kristi yttersta offer, som en gång var segregerade, blivit varmt välkomnade in i den kristna gemenskapen.”

Clarence förvandlade bibliska ord till ord som används idag; ”judisk” och ”hedning” blev ”vit man” och ”neger”, ”korsfästelse” kunde bli ”lynchning” osv. i hans översättning. Han ville få sin översättning att vara så nära det tänkande och den vardag som präglade hans samhälle som möjligt, så att folk skulle reagera över hur de levde och hur långt från Bibelns ord de levde fastän de påstod sig leva efter det. Själv skrev han: ”Det bara finns inte något ord i vår vokabulär som adekvat översätter det grekiska ordet för ”korsfästelsen”. Våra kors är så lysande och polerade, så respektabla så att vara upphängd på ett av dem verkar vara en välsignad upplevelse. Vi har således tömt begreppet ”korsfästelse” på sitt ursprungliga innehåll av våld, av förödmjukelse, av stigma, av nederlag och ersätt det med en skön (fantastisk) känsla. Jag har översatt det med ”lyncha” väl medveten om att detta inte är tekniskt korrekt. Officiellt blev Jesus förskjuten och juridiskt dömd och de elementen saknas i allmänhet i ”lyncha”. Men efter att ha observerat driften av att söndra ”rättvisa” och ibland varit dess offer, kan jag intyga att fler människor har lynchats ”av rättsliga åtgärder” än med rep. Pilatus, vid Minst, hade modet och ärligheten att offentligt tvätta händerna och förneka allt juridiskt ansvar. ”Se till er själva”, sade han till pöbeln och det gjorde de. De korsfäste honom i Judéen och de hängde upp honom i Georgia, med en snara knuten till en tall.”

 

I The Cotton Patch – serien används amerikanska analogier för platser i NT. Rom blev Washington DC, Judéen blev Georgia (landshövdingen i Judéen blev guvernören av Georgia), Jerusalem blev Atlanta och Betlehem blev Gainesville i Georgia.

Jordans översättning av Skriften har också lett till skapandet av en musikal, Cotton Patch Evangelium. Musikalen berättar om Jesu liv.

Habitat for Humanity

År 1965 besökte Millard och Linda Fuller Jordans på Koinonia Farm. De planerade att bara stanna ett par timmar. Inspirerad av Clarence och Florences liv och arbete valde Fullers i mitten av 1968 att göra Koinonia Farm till sitt permanenta hem.

En äktenskaps kris och ett missnöje med sin lyxiga livsstil hade fått paret Fullers att bestämma sig för att sälja alla sina ägodelar och söka ett liv tillsammans i en kristen tjänst. Familjen Fullers kom med ny energi och kraft till arbetet på Koinonia. Organisationen bytte namn till Koinonia Partners och startade och satsade på ”Partnerskaps bostäder”, ett projekt som handlade om att bygga och sälja kvalitetsbostäder och hem till lägsta möjliga pris för människor med låga inkomster. De kunde småningom inteckna bostäderna. Efter fem års byggande av bostäder på Koinonia så sträckte man sig till att under tre år bygga ”partnerskaps bostäder” i Demokratiska republiken Kongo (dåvarande Zaire och Belgiska Kongo). Det skulle småningom leda till skapandet av Habitat for Humanity som grundades 1976.

Clerance Jordan skulle inte få leva för att se det första huset bli färdigt. Den 29 oktober 1969, 57 år gammal, dör han plötsligt av en hjärtattack. Som han hade begärt så hade man en enkel begravning. Hans kropp lades i en transportlåda från en lokal kisttillverkare och han begravdes i en omärkt grav på sin gård. På Clarence begravning deltog hans familj, Koinonia Partners och de fattiga i samhället. ”Han är borta nu” sa en granne 1980, ”men hans fotavtryck är fortfarande här”.