Företagaren och Bibeln

   

Bryr sig Gud om företagare? eller Har Gud och företagare mer gemensamt än man kan tro?

 

 

Jag vill i dag göra några nedslag hos vissa personer i Bibeln bara för att visa att Bibeln talar mer om företagande än man kan tro. 

 

Jakob

Patriarken Jakob var en sann entreprenör. Han arbetade hårt, var kreativ, handelskraftig och satsade allt. Så som entreprenörer är. 

Jakob arbetade hos morbror Laban, och skötte om fårhjordarna. Han fick en idé, eller om man så vill, Gud gav honom en idé, och på den så kunde han föröka antalet får både i sina och morbror Labans hjordar och dessutom fick han friskare och starkare får än vad som fanns tidigare. 

 

Även fast Laban lurade Jakob och ändrade arbetsvillkoren flera gånger kom Jakob att bli mycket rik. Han hade inte bara får utan kameler och åsnor och många som arbetade åt honom. 

 

 

Salomo

Kung Salomo, även fast han var kung, så var en stor företagare och entreprenör eftersom han byggde upp landet, Israel, som hans pappa David lämnat åt honom. 

 

Salomo byggde palats, tempel, trädgårdar, parker, städer, befästningar osv.

Han hade 150 000 byggnadsarbetare.

24 000 arbetsledare.

6000 förmän och domare.

Materialet var ädla metaller, fint cederträ, guld och 35 000 kg silver, järn, koppar, stockar och stenar.

Han lät laga 500 sköldar åt sig av 2300 kg guld.

 

Varje dag behövdes 36 000 liter mjöl och 12 000 kg kött för utspisningen av de anställda vid hovet som var 20 000 personer som åt fyra gånger om dagen plus de 12 000 vagnskarlar som jobbade i stallet…

En liten inblick i Salomos arbete och då har jag inte med allt.  

Men det fina är att Salomo skrev ner många visa tankar kring arbete, pengar, entreprenörskap och företagande. Vi har dem samlade i den bibelbok som kallas 

Ordspråksboken, där hittar vi visa ord för företagare.

         

Det finns de som använder just Ordspråksboken som managementlitteratur.

Inställningen till arbete 10:4, 13:4, 24:30-34

Yrkesskicklighet 22:29, 

Ärlighet i affärer, 11:1, 20:10, 16:8, 21:6, 15:27

Eget initiativ och ansvar 6:6-11, 

Träget arbete i stället för snabba klipp, 13:11, 

Att vara pålitlig och lojal som arbetstagare, 18:9

   

Paulus

Paulus var en välutbildad akademiker och hade gått i de bästa skolorna som fanns på den tiden.

Han skrev nästan halva NT, var en vältalig retoriker, men dessutom både handlingskraftig och praktisk man.

Paulus tyckte inte om att vara föremål för välgörenhet, fastän han som predikant kunde ta upp kollekter för att finansiera sin verksamhet gjorde han inte det. 

Paulus hade en tältmakerifirma som han försörjde sig med. 

Det är troligt att Paulus följeslagare arbetade där tillsammans med honom under deras resor. (2 Tess 3:7-10, 2 Tim 5:8)

 

Då man sedan läser det Paulus skriver på olika ställen så ser man att han berättar om:

Ekonomisk planering

Givande till de fattiga

Att stå i skuld osv.

 

Paulus är en god förebild för de som är företagare.

 

Jesus

Jesus växte upp i ett litet familjeföretag.

Pappa Josef var snickare.

Jesus fick säkert som ung pojke börja hjälpa till (vid 13 år)

 

Pappa Josef försvann ur bilden, jag vet inte när, för det omtalas inte, men han omnämns inte när Jesus börjar sin offentliga tjänst och inte heller när Jesus korsfästs.

 

Men eftersom Jesus var äldsta sonen så fick han ta ansvar för familjen då Josef dog, och då kan man ju gissa sig till att han drev familjeföretaget tills han började sin offentliga tjänst. Kanske det blev mer än tio år för honom att driva det. 

Dessutom så lärde han i sin tur sina bröder hantverket och som tog över då Jesus började resa runt och predika.

 

Jesus hade personlig erfarenhet av både kreativt hantverksmässigt skapande och visste vad hårt yrkesarbete är för något.  

 

Men när Jesus började sin offentliga verksamhet, så var de först 12 lärjungar, sedan blev de 72 stycken och småningom talade man om en hel skara. 

De skulle ha mat och uppehälle, och många av dem hade familjer som de skulle ta ansvar för, så det var mycket för Jesus att ta hand om. 

Verksamheten blev så omfattande att Jesus måste utse en kassör, det blev Judas som tog hand om kassan. 

 

Så Jesus vet vad det är och hur dett är att ha familjeföretag/vara småföretagare.

 

(Flera av Jesu lärjungar, de var fiskare, var småföretagare och hade familjeföretag)

 

Det finns forskare som menar att orsaken till att Jesus har många liknelser från jordbruk så är för att han förutom möbler, dörrar, fönster, också tillverkade jordbruksredskap.

 

När Jesus får frågan om att betala skatt så ser man att han varit företagare då han säger: ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. (Matteus 22:15-22)

 

Domsöndagen

Domsöndagen vill ju påminna oss om att vi alla kommer att bli dömda för våra gärningar.

Salomo skrev i sin ordspråksbok om att prioritera rätt. 

Lev inte i sus och dus 21:17

Mycket pengar är inte lycka, 15:17, 17:1, 19:14

Ge till dem som är fattiga, 22:9, 28:2

Undvik skulder 22:7

 

En falsk våg, särskilt att lura kunder och arbetstagare. (Ord. 11:1, 20:10)

 

Jesus var inne på det samma

Rikedom kan leda till hårda hjärtan

Hjälp de fattiga

Betala din skatt 

Lura inte dina medmänniskor osv.

 

Sackeus (Lukas 19:1-10) Tullindrivare  

Chef för tullindrivarna.

Var en liten kort man så för att se Jesus var han tvungen att klättra upp i ett träd. 

Jesus ser honom och besöker hans hem.

 

Han hade förmodligen gjort det som ord.boken säger ställt vågen fel och tagit lite för mycket tull, satt i egen ficka och blivit en förmögen man. 

Men mötet med Jesus förändrade allt och han gav tillbaka med råge.

Hälften av det han har skulle han ge till de fattiga.

Och dem han lurat skulle få fyrdubbelt igen. Det är mer än vad lagen föreskrev, 3 Mos 6:1-7.

 

Sackeus hade gjort fel. Vi vet inte vad han och Jesus talade om hemma hos honom, men det vi får veta är att hans liv blev totalt förvandlat.