Citat av Frank Mangs

”Gud är kraften, jag är instrumentet.”

”I Andens värld, där är det aldrig fråga om dammar och reservoarer, utan där är det alltid tal om levande strömmar.”

Ur boken Högst Personligt 2 (1978)

 

”De heligas samfund är inte i första hand en organisation utan det är en organism. Organisationen har medlemmar, men organismen har bara lemmar. Och det är detta som skiljer den levande Gudens församling ifrån alla andra sammanslutningar i hela världen.”

”Här existerar inga döda lemmar. Det finns andligen döda medlemmar i organisationen men inte i organismen. (..) Lemmarna har olika funktion och olika utseende, men de har två ting gemensamt: de äger kontakt med samma hjärta och får sin order från samma hjärna. Livet förenar dem.”

Ur boken Fungerande Gemenskap (1982)

 

”Andens kraft är övernaturlig, men den är inte onaturlig.”

”Varje blad är ett original. Och varje människa är ett original. Gud upprepar aldrig sig själv

”Genom Guds nåd har jag fått vara med om en hel del andliga väckelser, men ännu har jag icke upplevat att två av dem haft absolut samma smak och ton. Det väsentliga har varit gemensamt för dem alla – Anden från höjden – men de har på samma gång haft sin individualitet och sitt speciella särmärke. Det är detta som gör den andliga väckelsen så oerhört intressant – full av rikedom och spänning – precis som livet självt.”

Dessa citat ur boken Andlig väckelse (1937)

 

”Somliga påstår att det närmar sig skådespel, då man låter fantasin ge liv åt den religiösa förkunnelsen och tillåter ett stänk av dramatik att falla över framställningen. Det är möjligt, om du med skådespel menar en stark inlevelse och upplevelse av andliga verkligheter, vilka man sedan kläder i konkreta bilder och gör begripliga för människor, så kan du gärna behålla etiketten. I så fall var också profeterna och apostlarna skådespelare. Ty även de gav liv åt framställningen.”

”För min del har jag förfärligt svårt att förstå den fromhet, som består i att man gör predikan så torr och tråkig, att endast helgon och religiösa mumier orkar stå t med den. Det var i varje fall inte Jesu sätt att tala!”

”Är det inte fruktansvärt tragiskt att Guds församling i stor utsträckning har blivit en fabrik för tillverkning av kopior: jag håller mej till Petrus, jag håller mig till Apollos, jag håller mej till Cefas. Jag håller mig till Luther och jag till Wesley. Jag håller mej till Rosenius och jag till Waldenström. Jag är kristen och lutheran, jag är kristen och baptist, jag är kristen och pingstvän. Kristen och ... Tänk att historiens ärenamn ”en kristen” måste äga ett tillnamn för att duga!”

”Vad har syndaren att göra för att bli frälst? Ingenting annat än att lägga ned motståndet mot sin Frälsare och i full förtrolighet ge sej hän åt honom. och båda dessa ting ligger inneslutna i det underbara ordet av Paulus: ”Tro på Herren Jesus Kristus, så bliver du frälst”. – Men det är underligt, vilken otrolig förmåga vi äger i att försöka göra frälsningen till någonting annat, än vad den verkligen är!”

”Skulle jag någon gång bli absolut tvungen att välja mellan två ting: antingen sitta på en biograf och se en dålig film eller sitta två timmar i ett religiöst kotteri och tala illa om andra människor, så väljer jag biografen. Där skadar jag i värsta fall endast mej själv, men i bakdanteriets håla skadar jag både mej själv och andra, även om jag för formens skull avslutar samtalet med sång och bön.”

”Du vill bli en fin kristen karaktär och du kanske önskar bli till välsignelse och hjälp för dina medmänniskor. Men är du villig att betala priset för allt detta? Är du villig att stiga ned så djupt, att nådens lagar fritt får fungera? Är du villig att i ditt innersta böja dej så fullständigt, att Mästarens genomborrande händer får frihet att forma dej efter hans heliga vilja? Svara inte ja i första taget, ty det gör ont, när stenhjärtat ska opereras bort.”

”Profeten talar om människor med hjärtan av sten. Men dea är ändå inte det värsta. Det är värre att ha ett hjärta av gummi. Det böjer sig inför det yttre trycket, skriker av smärta under hemsökelsen och lovar bot och bättring, så länge nöden varar. Det ser ut att foga sej i Guds vilja och låter sej formas av mästarhanden, men det ser bara så ut. När nöden gått förbi, återtar hjärtat sin forna form. Man glömmer löftet om bot och bättring...”

”Gud handlar inte med oss i klunga eller klump. Han handlar med oss individuellt. Därför kommer den människa, som låter sig gripas av Gud, att i flesta fall bli mer ensam än förut. Du får aldrig vänta på massans omvändelse, innan du själv ger dej åt Gud. --- Ensam får du genomgå krisen, ensam får du kämpa din inre strid och ensam får du formas av mästarhanden för att sedan finna Guds privata väg just för dej. ”Ty såsom leret är i krukmakarens hand så ären ock I i min hand”, säger Herren, den Allsmäktige.”

”Det är synd om de flesta kristna. Ty så snart de försöker ta sin frälsning på fullt allvar, får de kramp i själen. De blir anspända och ansträngda – med onaturliga miner, onaturliga röster och ett onaturligt uppträdande. Och de blir inte bara ansträngda utan överansträngda och därför tröttnar de så fort på försöket att få frälsningen att fungera.” 

Dessa citat från boken: Han begynte om igen (1946)