Frank Mangs integritet

 

Frank Mangs (1897-1994) så är jag uppväxt med. Han kommer från samma bygder som min far och farfar. Det sägs att min farfar och Mangs var i samma sällskap innan Mangs omvändelse. Jag minns själv Mangs från våra egna sommarkonferenser då han var talare och på sjuttiotalet då hans självbiografiska böcker kom. Jag läste dem i mina tonår och har läst dem många gånger sedan dess. Jag läste också alltid hans kolumn i tidningen Svenska Journalen. Frank Mangs var redan denna tid en gammal man då jag var ett barn och yngling och jag kom aldrig att träffa honom personligen men han kom att bli en medvandrare genom sitt skrivande.

Det som berörde mig djupt var att Mangs vågade berätta om sin omvändelse kamp. Hur han brottades med Gud som Jakob vid Jabboks vad. Han tog det inte heller som självklart efter evangelistkursen att gå fram som de andra gjorde för att avskiljas och välsignas för tjänst. Han brottades i sitt inre och lät sig inte lättvindigt påverkas. Redan i dessa tidiga år så hade det grundats i honom en stark personlig integritet sammankopplad med en profetisk integritet.

Mangs lät den intellektuella och själsliga kampen och processen ta sin tid.

Genom hela sitt liv så var denna dubbla integritet stark hos honom. Han gick inte i någons ledband. Han gick inte någon rörelses ärende utan Guds ärende. Lewi Pethrus ville gärna knyta honom till pingströrelsen, och även fast Mangs var en vän av pingsten, så lät han sig inte fångas in av en rörelse. Mangs var noga med att inget samfund skulle kunna kalla honom sin. Mangs förstod vikten av detta för att vid varje kampanj och tillfälle kunna vara koncentrerad på budskapet. Hans budskap var profetiskt för det berörde människor där och då.

Det finns också en annan sida hos Frank Mangs som gjorde honom så speciell och det är att han hade en förmåga till analys. Dels så formades han under åren till att kunna analysera sig själv och sitt liv. Hans förmåga att se sig själv gav honom en stor möjlighet att bli den själavårdare han blev i sina skriverier men också att med sin förkunnelse kunna beröra människorna. Han var väl medveten om vem och vad han var, men också vad Gud hade gjort med honom och i honom.

Men han hade också en förmåga att analysera sin samtid och vad som rörde sig i den. Han kunde se andliga trender och vad som var gott och dåligt i dem. Jag upplever att Mangs var som en sil, han tog in sin samtid analyserade den och behöll det som hade något värde.

Det här gjorde också att Frank Mangs inte blev någon man av trender. Han hoppade inte på det senaste inom andligheten eller något annat. Han kunde reflektera och genomskåda och bevara sig från mycket av det som andra såg som viktigt. Det har förståss också att göra med att han hade utvecklat sin starka personlighet och sin profetiska integritet. Den profetiska integritetens styrka och värde lyser igenom i förmågan till analys och förmågan att låta bli trender. Frank Mangs var sin Herre och sitt budskap troget och det gav honom stor genomslagskraft både i predikstolen och i det han skrev.