Böcker av Frank Mangs

De första stegen på livets väg (1921)

Vad är sanning? (1924)

Ett Guds ingripande (1925)

Guds folk och människosonens dagar (1925)

Andens budskap (1925)

Guds väg. (1926)

Vid Jesu kors (1927)

Mästarens väg (1929)

Andefläktar (1933)

Är du en kristen? (1934)

At de må vaere ett (1934)

”För att de må vara ett...” (2006)

Frälsningens väg 1935)

Synd och sanning (1935)

Andlig väckelse (1937)

Lägg ut på djupet (1937)

Personlig frälsning (1937)

Till Orienten (1938)

Var vid gott mod (1939)

Varje kristen en själavinnare. (1939)

På nya vingar (1941)

Över land och hav (1941)

Med brinnande lampor (1942)

Din uppgift (1943)

Jag tror på de heligas samfund (1943)

Vad tänker Gud om din kristendom? (1943)

Människor i kamp (1944)

Han begynte om igen (1946)

Polislyktan och himlaljuset (1947)

Det finns en väg (1951)

De var människor (1952)

Sången om livet (1953)

Gud har begynt (1956)

Öppet svar (1959)

Frälsning och dop (1961)

Det finns hopp (1969)

Minnen och människor (1972)

Högst personligt 1 (1977)

Högst personligt 2 (1978)

Högst personligt 3 (1980)

Fungerande liv (1981)

Fungerande Gemenskap (1982)

Bilder och budskap (1982)

Människor jag mött (1983)

Helbrägdagörelse och Andeliv (1986)

Är tron en privatsak? (utdrag ur boken Fungerande liv) (1986)

Fritt ur hjärtat (1994?)

Tilltalad (1994)

 

Böcker om Frank Mangs

En man blev sänd (1957)

Frank Mangs i närbild (1985)

Wiktor Norin: Frank Mangs, Glimtar ur hans välsignelserika liv (1995)

Stig Hällzon: Frank Mangs – Livets förkunnare (1995)

Den fallna manteln (1995)

Runar Eldebo: Den ensamma tron (1997)